Home /News /lifestyle /

How to stop overeating: ਓਵਰਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ

How to stop overeating: ਓਵਰਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ

How to stop overeating

How to stop overeating

How to stop overeating: ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈ ਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਵਧੀਆ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

How to stop overeating: ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈ ਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਵਧੀਆ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ।

ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ...

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਰਬੀ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ : ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 0.8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Health, Health care tips, Healthy Food, Lifestyle