Home /News /lifestyle /

Beauty Tips For Bridal Look: ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖੇਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਟਿਪਸ

Beauty Tips For Bridal Look: ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖੇਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਟਿਪਸ

Beauty Tips For Bridal Look: ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖੇਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਟਿਪਸ

Beauty Tips For Bridal Look: ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਖੇਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਟਿਪਸ

Slim And Healthy Girl Beauty Tips: ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Slim And Healthy Girl Beauty Tips: ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਓ ਧਿਆਨ

1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਗੂੜਾ ਰੱਖੋ।

2. ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲਕ ਅਤੇ ਬਰੋਕੇਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੁੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਲੀਆਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਬਰਿਕ Taffeta, tulle, ਅਤੇ organza ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3. ਜੇਕਰ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਡੀਪ ਨੇਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਬੋਟ-ਨੇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪਤਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਬਾਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁਕ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਾਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਲੀਵਲੇਸ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਲੀਵਲੇਸ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੇਪ ਸਲੀਵਜ਼ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸਲੀਵਜ਼ ਜਾਂ ਥ੍ਰੀ-ਫੋਰਥ ਸਲੀਵਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਸ ਸਲੀਵਜ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਤਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਆਸਤੀਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਚੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Beauty, Beauty tips, Bridal lehnga, Fashion tips, Wedding