Home /News /lifestyle /

Hair Care Tips: ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਓ ਮਹਿੰਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ

Hair Care Tips: ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਓ ਮਹਿੰਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ

Hair Care Tips: ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ (Hair) ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦੀ (Mehndi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ?

Hair Care Tips: ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ (Hair) ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦੀ (Mehndi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ?

Hair Care Tips: ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ (Hair) ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦੀ (Mehndi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ?

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Hair Care Tips: ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ (Hair) ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦੀ (Mehndi) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ (Badam Oil in hair) ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅਨੋਖੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ, ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੋਖੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾਓ : ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ।

ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੇ : ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ : ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੈਂਡਰਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ : ਸਿਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ : ਮਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Beauty tips, Hair Care Tips, Health tips, Life style