Home /News /lifestyle /

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ Hand Sanitizer, ਇੰਝ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ Hand Sanitizer, ਇੰਝ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ Hand Sanitizer, ਇੰਝ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ Hand Sanitizer, ਇੰਝ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (Hand Sanitizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (Hand Sanitizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer)ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅੱਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੱਚ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਥਾਈ ਮਾਰਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਥਾਈ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਧੱਬੇ ਮਿਟਾਏ
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੇਕਅਪ ਬਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਮੇਕਅਪ ਬਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੇ ਮੇਕਅੱਪ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਬਰਸ਼ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਟਿੱਕਰ ਹਟਾਉਣਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ(Hand Sanitizer) ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿਓ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Corona, Lifestyle, Safety

ਅਗਲੀ ਖਬਰ