Home /News /lifestyle /

ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ

ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਟੀਨ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਟੀਨ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਟੀਨ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਟੀਨ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਣੂ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਏਟੀਪੀ (ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫੋਸਫੇਟ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Health tips, Healthy lifestyle, Sleep