Home /News /lifestyle /

Diabetes In Young Age: 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

Diabetes In Young Age: 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

Diabetes In Young Age

Diabetes In Young Age

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੈਟਰਨ, ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੈਟਰਨ, ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

ਨੌਜਵਾਨ 'ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ

ਪਿਸ਼ਾਬ

ਥਕਾਵਟ

ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ

ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

1 ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2 ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

3 ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ: ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਧਿਆਨ, ਯੋਗਾ, ਸਲਾਹ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4 ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਤੋਂ 1.5 / *ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਓਮੇਗਾ 3 ਅਤੇ 6 ਖਾਣਾ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1200 ਤੋਂ 1400 ਕੈਲੋਰੀ

ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ 45% ਤੋਂ 65% ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਓਟਸ ਆਦਿ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਫਾਈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਭੋਜਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਵੀਟ, ਰਾਗੀ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ

ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ GI ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ GI ਭੋਜਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਵੀਟ, ਰਾਗੀ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ GI ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਘੱਟ GI ਭੋਜਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

List of common foods with GI

FOODS GI

PEAS 51

RAJMAH. 29

LENTILS. 29

APPLE 39

ORANGE. 40

METHI 34

CURD 36

OATS 49

BARLEY 31

CORN. 51

PROTEIN::1 to 1.5 / kg ideal body weight or 15 to 20 Grams

ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਬੀਮ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ, ਅਨਾਜ, ਗਲੁਟਨ ਰਹਿਤ ਆਟਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ।

• FATS FAT INTAKE 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਮੇਗਾ ਚਰਬੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ।

• ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ! ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਓ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੋ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Diabetes, Health, Health benefits, Health care