Home /News /lifestyle /

Eyebrow Dandruff: ਆਈਬ੍ਰੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਂਡਰਫ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

Eyebrow Dandruff: ਆਈਬ੍ਰੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਂਡਰਫ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

Eyebrow Dandruff: ਆਈਬ੍ਰੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਂਡਰਫ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

Eyebrow Dandruff: ਆਈਬ੍ਰੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਂਡਰਫ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

Causes Of Eyebrows Dandruff: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਾਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੀਆਂ ਪਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਈਬ੍ਰੋ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ Psoriasis ਜਾਂ Eczema ਵਰਗੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Causes Of Eyebrows Dandruff: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਾਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੀਆਂ ਪਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਈਬ੍ਰੋ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਬ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ Psoriasis ਜਾਂ Eczema ਵਰਗੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਲ ਕੈਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ।

ਆਈਬ੍ਰੋ ਡੈਂਡਰਫ ਦੇ ਕਾਰਨ

Eczema

GoodRx.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ Eczema ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਟੋਪਿਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਫਲੇਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ। ਫਲੇਕੀ ਆਈਬ੍ਰੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Psoriasis

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕਿਨ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕ ਸਕਿਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਕੀ ਸਕਿਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈਬ੍ਰੋ 'ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਟੈਕਟ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ

ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਦੁਆਰਾ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਬ੍ਰੋ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਾਂਟੈਕਟ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Health, Health care, Life, Lifestyle