Home /News /lifestyle /

Low Grade Fever: ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਅ ਗਰੇਡ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕਾਰਨ

Low Grade Fever: ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਅ ਗਰੇਡ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਤੇ ਕਾਰਨ

ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੈਰ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰੋਗ, ਤਣਾਅ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੈਂਸਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਆਦਿ।

ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੈਰ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰੋਗ, ਤਣਾਅ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੈਂਸਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਆਦਿ।

ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੈਰ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰੋਗ, ਤਣਾਅ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੈਂਸਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਆਦਿ।

  • Share this:

ਤੁਸੀਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਅ ਗਰੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 99 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰ 99 ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 100.3 ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਅ-ਗਰੇਡ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨੂੰ 100 F ਤੋਂ 102 F ਤੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।


ਲੋਅ-ਗਰੇਡ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਦੇ ਕਾਰਨ

ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ, ਗੈਰ-ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰੋਗ, ਤਣਾਅ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੈਂਸਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਆਦਿ।


ਲੋਅ-ਗਰੇਡ ਬੁਖ਼ਾਰ (Low Grade Fever) ਦੇ ਲੱਛਣ

1. ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

2. ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

3. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

4. ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ

5. ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ

6. ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ

7. ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

8. ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ

9. ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ

10. ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ

11. ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ

12. ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Health, Health news, Low Grade Fever