ਜੀਭ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ...

(Image: Shutterstock)

  • Share this:
ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਭ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੀਭ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜੀਭ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜੀਭ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਭ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਡ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਐਂਟੀਸਿਡ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਭ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Antacid ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Mirror.co.uk ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ 'ਤੇ ਵਾਲ ਜਾਂ ਫਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰੀਦਾਰ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੀਭ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ : ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬੀ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ 3 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਭ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੀਭ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਭ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ : ਜੇ ਜੀਭ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾਗ ਜਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੀਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਭ 'ਤੇ ਸਫੇਦ ਪਰਤ ਲਿਉਕੋਪਲਾਕੀਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਭ 'ਤੇ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ : ਜੇਕਰ ਜੀਭ 'ਚ ਜਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਸੀਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਜੀਭ ਜਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਜੀਭ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published by:Gurwinder Singh
First published:
Advertisement
Advertisement