• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • HEALTH NEWS EFFECTIVE 5 HOME REMEDIES TO OPEN BLOCKED NOSE IN COLD GH AP

Health Tips: ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਾਮ

ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੋਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Health Tips: ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਆਰਾਮ

  • Share this:
ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੋਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਫ਼ ਲਓ : ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਗ਼ਮ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਫ਼ ਲਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵੇਪੋਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ : ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਦ ਨੱਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਦਰਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ : ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੈਸੀਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕਰਵਾਓ : ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੇਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਕ ਕੱਪੜਾ ਭਿਓਂ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼18 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)
Published by:Amelia Punjabi
First published:
Advertisement
Advertisement