ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਰ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਭੁੱਖ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ

Herbs for Weight Gain: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ (Fat Loss) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  • Share this:
Herbs for Weight Gain: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ (Fat Loss) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ।

ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰਬਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਸਟਰਡ ਐਪਲ
ਕਸਟਰਡ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਠੰਢਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟਰਡ ਐਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ।

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ
ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਰੂਟਸ
ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਰਬਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡੈਂਡੇਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ
ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਦਰਕ
ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਘ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਹੈ।
Published by:Krishan Sharma
First published: