Home /News /lifestyle /

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ

ਸਧਾਰਣ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ

ਸਧਾਰਣ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਤਾ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਓ। ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਲੇਵਾਨੋਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡਰਾਈਫਰੂਟਸ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਓ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਡਰਾਈਫਰੂਟਸ ਜਾਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਰਫੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਫਰੂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਫਰੂਟਸ ਦੇ ਲੱਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹਨ।

ਖਜੂਰ ਖਾਓ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਜੂਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜੂਰ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖਜੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁੱਕਾ ਮੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ, ਕੇਕ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਜੂਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6, ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲ ਖਾਓ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਓਟਸ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਖਾਓ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਓਟਸ ਦੀ ਬਣੀ ਖੀਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਟਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਓਟਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਟਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਟਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਠਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੇਵੀਆ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼18 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।)

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Bhai Dooj, Diabetes, Diwali 2021, Eid, Festival, Health, Health tips, Lifestyle, Sugar, Sweets