Home /News /lifestyle /

ਖਾਓ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ `ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਖਾਓ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ `ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਮ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭੁੰਨਿਆ ਮਖਾਨਾ
ਮਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਨ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਖਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਖਾਨਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਪਰਾਊਟਸ ਸੈਲੇਡ
ਸਲਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਪਰਾਊਟਸ ਵੈਜ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਕਸ ਸੀਡਸ
ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਖਰੋਟ
ਅਖਰੋਟ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜੂ-ਬਦਾਮ-ਅਖਰੋਟ-ਅੰਜੀਰ-ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਕਡ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ
ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ 'ਚ ਬਣੇ ਬੇਕਡ ਚਿਪਸ ਖਾਓ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਡ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Healthy Food, Weight loss

ਅਗਲੀ ਖਬਰ