ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖਬਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਦਰਅਸਲ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਚੱਬਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਮੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖਬਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖਬਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

  • Share this:
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਰਅਸਲ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਚੱਬਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਮੀਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਐਕਰੀਲੇਟਸ : ਐਕਰੀਲੇਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਿਥਾਈਲ ਮੈਥੈਕ੍ਰੀਲੇਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਪੇਟ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਵਿਨੋਨ : ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਵਿਨੋਨ ਨਾਮਕ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਜੇਕਰ ਅੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਰਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਉਪਰੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਜਲਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ : ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਰਸਾਇਣ ਮਾਈਲੋਇਡ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਨ ਮੈਰੋ, ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ : ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟਾਲਯੂਇਨ : ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਲਯੂਇਨ ਨਾਮਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NCBI 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।)
Published by:Amelia Punjabi
First published: