Home /News /lifestyle /

Bowl Method: ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਵਿਧੀ

Bowl Method: ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰ, ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਵਿਧੀ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Bowl Method ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਊਲ ਵਿਧੀ (Bowl Method) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ Bowl Method ਹੈ ਕੀ ?

Bowl Method ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਟੋਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਊਲ ਵਿਧੀ Bowl Method ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 3 ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਲਓ
- ਹਰੇਕ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰੋ
- ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਲਓ।

ਨਾਸ਼ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇਸ Bowl Method ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ
ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Food, Healthy Food, Stay healthy and fit, Weight loss

ਅਗਲੀ ਖਬਰ