Home /News /lifestyle /

Health News: ਜਾਣੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Health News: ਜਾਣੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਜਾਂ Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਜਾਂ Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਜਾਂ Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • Share this:
ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈ ਨੋਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਣਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਊਕੋਸਾ ਦੀ ਪਪੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੱਕ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ, ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨੱਕ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਸੁੱਕਣ ਜਾਂ Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Dry Nose ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ
1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਨੱਕ ਜਾਂ Dry Nose ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2. ਸੁੱਕੀ ਨੱਕ ਜਾਂ Dry Nose ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਲਾਇਨ ਵਾਟਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਗ਼ਮ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ 'ਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਮਕ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਮਕ ਮਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਈਨਸ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
3. ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁੱਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਤੇਲ ਤ੍ਵਚਾ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਨੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੂੰਦ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰੋ।
4. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਖੁਜਲੀ, ਸੁਜਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰੋ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Health care tips, Health news

ਅਗਲੀ ਖਬਰ