Home /News /lifestyle /

Heart Health: ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

Heart Health: ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

Heart Health: ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

Heart Health: ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਾਏ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੈਟਰਨ, ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
 • Share this:

  ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ

  ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੈਟਰਨ, ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

  ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਓ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਮਾਹਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣਿਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿਪਸ-

  ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

  • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾਪਾ

  • ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ

  • ਤਣਾਅ

  • ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

  • ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

  • ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

  ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਸਿੰਗਰ ਕੇਕੇ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ 'ਤੇ ਜਿਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵਰਕਆਊਟ ਫ੍ਰੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

  -ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੈਸਟਿਕ ਅਟੈਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮੁਖ ਲੱਛਣ ਹਨ।

  .-ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਆਦਿ।

  -ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

  - ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

  - ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

  - ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੌਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ

  - ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮਾਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  -ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

  -ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਾਸਿਕ ਜੋ ਕਿ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

  -ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ, ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ H/O ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  -ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। 80% ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ 20% ਕਸਰਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਤੰਦੁਰੁਸਤ

  1-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ।

  2- ਪਤਲੇ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ।

  3- ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੈਟਸ।

  4- ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

  5- ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ।

  6-ਗੈਰ ਫੈਟਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੈਟਸ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਭੋਜਨ (2-3), ਸਬੂਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ

  7-ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰੋ

  8- ਸੈਚਿਉਰੈਟਿਡ ਫੈਟ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੌਦੇ ਅਧਾਰਤ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ ਦੁੱਧ ਜਵੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

  9-ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

  10. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

  11. ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  12. ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  13 ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਤੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ।

  14 ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਫਾਈਬਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਾਈਬਰ RDA IS 25 ਤੋਂ 35 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਲਾਦ 'ਚ ਨਮਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  15 ਆਪਣੇ ਖਾਨ 'ਚ ਟੋਫੂ ਸੋਇਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਫਲਾਵੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹਨ।

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

  ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦਵਾਈ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਵਾਈ ਹੈ।

  Published by:Drishti Gupta
  First published:

  Tags: Health, Health benefits, Heart attack, Heart disease