Home /News /lifestyle /

Home Loan: ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

Home Loan: ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

Home Loan: ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ PPF ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਸੇਟਸ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਨਸਕਿਓ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Home Loan: ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ PPF ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਸੇਟਸ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਨਸਕਿਓ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Home Loan: ਹੋਮ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ PPF ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਸੇਟਸ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਨਸਕਿਓ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਤਨਖਾਹਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਕਸਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ PPF ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਐਸੇਟਸ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਓਰ ਲੋਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਨਸਕਿਓ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ : ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸ ਔਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇਨਕਮ ਰੇਸ਼ੋ (FOIR) ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। FOIR ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ EMI, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਣਦਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੋ-ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਭ : ਇੱਕ ਕੋ-ਐਪਲੀਕੈਂਟ (Co-Applicant) ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਹਿ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ : ਇੱਕ ਘੱਟ ਲੋਨ-ਟੂ-ਵੈਲਿਊ (LTV) ਅਨੁਪਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ LTV ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ EMI ਲੋਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Home loan