ਜੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਛਾਲੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 3 ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਨਾ-ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਛਾਲੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 3 ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

  • Share this:
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਡਲ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਨਾ-ਫਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾਓ : ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਂਟੀ-ਐਲਰਜੀ, ਐਂਟੀ-ਸੈਪਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਦ 'ਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ : ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਐਲਰਜਿਕ, ਐਂਟੀ ਸੈਪਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਨ, ਖਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੁੱਥਪੇਸਟ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫੇਦ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(Disclaimer : ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।)
Published by:Amelia Punjabi
First published: