Home /News /lifestyle /

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Skin Problems ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Skin Problems ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਸਕਿਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

Itching In Summer: ਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰਮੀ, ਲਾਲ ਧੱਫੜ, ਖੁਜਲੀ, ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਕਿਨ (Skin) 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ, ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Itching In Summer: ਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰਮੀ, ਲਾਲ ਧੱਫੜ, ਖੁਜਲੀ, ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸਕਿਨ (Skin) 'ਤੇ ਖੁਜਲੀ, ਖਾਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਜਲੀ, ਖਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ।

ਤੁਲਸੀ ਨਾਲਖਾਰਸ਼ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ

ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰਸਕਿਨ'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀਸਕਿਨਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਪੂਰ, ਯੂਜੇਨੋਲ ਅਤੇ ਥਾਈਮੋਲ ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਸਕਿਨ'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰਸਕਿਨ'ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਖਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ

OnlyMyHealth ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਤੱਤ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਖਾਰਸ਼, ਖਾਰਸ਼, ਜਲਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਲੋਵੇਰਾਸਕਿਨਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਐਲੋਵੇਰਾ ਚਸਕਿਨਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸਕਿਨਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਸਕਿਨਦੀਖਾਰਸ਼ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਜਲੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀਸਕਿਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇਸਕਿਨ'ਤੇ ਜੈੱਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਜਲੀ, ਜਲਨ, ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਖਾਰਸ਼, ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਜਲੀ, ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸਕਿਨ ਦੇ pH ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Health care tips, Life style, Skin care tips