Home /News /lifestyle /

ਹੁਣ SMS ਤੇ Miss call ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ PF ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ Detail

ਹੁਣ SMS ਤੇ Miss call ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ PF ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ Detail

ਮਿਸ ਕਾਲ ਸਰਵਿਸਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ EPFO ​​ਨੰਬਰ 011-22901406 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਸ ਕਾਲ ਸਰਵਿਸਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ EPFO ​​ਨੰਬਰ 011-22901406 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਸ ਕਾਲ ਸਰਵਿਸਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ EPFO ​​ਨੰਬਰ 011-22901406 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPF ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EPFO ਹਰ ਸਾਲ PF ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ SMS ਜਾਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ PF ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਸ ਕਾਲ ਸਰਵਿਸਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ EPFO ​​ਨੰਬਰ 011-22901406 'ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਸਐਮਐਸ ਸਰਵਿਸਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7738299899 'ਤੇ "EPFOHO UAN ENG" ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ PF ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ PF ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ UAN ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਬੈਲੇਂਸ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ SMS ਸਿਰਫ਼ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਮੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂਤੁਸੀਂ UMANG ਐਪ ਰਾਹੀਂ PF ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ EPF ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

EPFO ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ EPFO ​​ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ EPFO ​​ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 'ਮੈਂਬਰ ਪਾਸਬੁੱਕ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ UAN ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PF ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PF ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ PF ਖਾਤੇ UAN ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Employee Provident Fund (EPF), Epfo, MONEY, PF balance