Home /News /lifestyle /

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Parenting Tips: ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮ੍ਹਾਂ ਬੀਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ

ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।

ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ

ਬੱਚਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ।

ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਰਥ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਣਾ

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ?

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ।

First published:

Tags: Children, Parenting, Parents