Home /News /lifestyle /

Casual Sex: ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Casual Sex: ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Casual Sex: ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Casual Sex: ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

  • Share this:

ਹੈਲੋ ਪੱਲਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ (one night stand) ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਸ਼

ਹੈਲੋ V ,

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੋਰਨ (porn) ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕ ਅਪ (hook-up) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੋ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ : ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਦੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾੰਟੇਡ (wanted desired) ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੱਕ-ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਸ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ: ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਜਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੱਕ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੱਕ-ਅਪ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਸੈਕਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ/ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮਿਤ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸੰਬੰਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਮ (orgasm) ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਸੈਕਸ (casual sex) ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ .ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ …

Published by:Anuradha Shukla
First published:

Tags: Human sexuality, Sex