Home /News /lifestyle /

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ (ਸੰਕੇਤ ਫੋਟੋ )

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ (ਸੰਕੇਤ ਫੋਟੋ )

How to Apply Ration Card Online: ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Online Ration Card Apply Process: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ:


  • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ

  • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ

  • ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ

  • ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ)

  • ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ


ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਿਨ ਕਰਕੇ 'NFSA 2013 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜੋ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Published by:Tanya Chaudhary
First published:

Tags: Apply Online, Online, Ration card