Home /News /lifestyle /

Parenting Tips: ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ! ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ! ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ! ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ! ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Parenting Tips: ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਟਿਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਟਿਪਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਓ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ
ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਝਿੜਕਣ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Child care, Lifestyle, Parenting Tips, Parents, Tips

ਅਗਲੀ ਖਬਰ