Home /News /lifestyle /

ਇਸ Post Office Scheme `ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ `ਚ ਆਮਦਨ, ਜਾਣੋ Details

ਇਸ Post Office Scheme `ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ `ਚ ਆਮਦਨ, ਜਾਣੋ Details

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ (Post Office MIS) ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਜੋਇੰਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਖਾਤਾ
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਮਆਈਐਸ (MIS) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਭਾਵ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਡ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ 59,400 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਭਗ 4,950 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4,950 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ 2475 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ
ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 1% ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Investment, IPO, MONEY

ਅਗਲੀ ਖਬਰ