Home /News /lifestyle /

Vitamin D: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼

Vitamin D: ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼

Vitamin D

Vitamin D

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ 'ਚ ਕੁਝ ਫੂਡਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ


ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਖੁਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੱਛੀ 'ਚ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੱਛੀ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੂਨਾ, ਸਾਲਮਨ, ਮੈਕਰੇਲ ਆਦਿ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਮੱਖਣ, ਸੋਇਆ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Health, Health care, Health care tips, Health news, Health tips, Lifestyle