Home /News /lifestyle /

Joint pain Relief: ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਜਾਣੋ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Joint pain Relief: ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਜਾਣੋ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Joint pain Relief: ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਜਾਣੋ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Joint pain Relief: ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਜਾਣੋ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Joint pain Relief:  ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਜਾਂ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ (ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਵਿਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Joint pain Relief:  ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਜਾਂ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ (ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਵਿਚ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਇਟਿਕਾ, ਕਮਰ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਦਰਦ, ਦਰਦ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰ ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

Stylecrase.com 'ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਸਾਇਟਿਕਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਮਿਲਾਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਡੁਬੋਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਠੀਏ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।

ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਜਾਂ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੰਪਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ-ਦਬਾਏ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ


  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲ ਲੰਬੇ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਂਡਰਫ, ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Health, Health benefits, Health care, Health care tips, Home, Lifestyle, Treatment