Home /News /lifestyle /

Tax Saving Tips: ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ

Tax Saving Tips: ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ

Tax Saving Tips: ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ

Tax Saving Tips: ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ

Tax Saving Tips: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Tax Exemption) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Tax Saving Tips: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Tax Exemption) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਟਡੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ

ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80E ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 80E ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Study, Tax, Tax Saving