Home /News /lifestyle /

File ITR 2022-23: ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ITR ਭਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, Step by Step ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

File ITR 2022-23: ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ITR ਭਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, Step by Step ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

File ITR 2022-23: ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ITR ਭਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, Step by Step ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

File ITR 2022-23: ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ITR ਭਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, Step by Step ਸਮਝੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

File ITR 2022-23: ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-1 ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

File ITR 2022-23: ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-1 ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਹਿਜ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਨਖਾਹ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ITR-1 ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ITR-1 ਯਾਨੀ ਸਹਿਜ ਫਾਰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।

-ਹੁਣ ਈ-ਫਾਈਲ ਟੈਬ ਦਬਾਓ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ "ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ" ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

-2022-23 ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸਾਲ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਆਨਲਾਈਨ) ਚੁਣੋ। ਬਕਾਇਆ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ITR ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ITR ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ' ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮੈਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ 'ਆਈਟੀਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਅੱਗੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ 'ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਚੈਕਬਾਕਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

-ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 'Pay Now' ਜਾਂ 'Pay Later' ਦੇ 2 ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟ ਰਿਟਰਨ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-'ਪ੍ਰਿਵਿਊ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ' ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

-ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

-ਈ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਪੰਨੇ 'ਤੇ, ਈ-ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

-ਈ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਫਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Income tax, ITR, ITR Filing Last Date, Lifestyle