Home /News /lifestyle /

Right time To Eat Apple: ਜਾਣੋ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ

Right time To Eat Apple: ਜਾਣੋ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ

Right time To Eat Apple: ਜਾਣੋ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ

Right time To Eat Apple: ਜਾਣੋ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ

ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ : ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੱਦ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਬ 'ਚ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ : ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੱਦ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਬ 'ਚ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਸੇਬ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਓ। ਸੇਬ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਿਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਬ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ
ਹੈਲੋਡੌਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਿਨ ਨਾਮਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੇਕਟਿਨ ਕੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਕਟਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Apple, Health, Health care, Health care tips, Lifestyle

ਅਗਲੀ ਖਬਰ