Home /News /lifestyle /

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਵਰਤੋਂ ਇਹ 7 ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਵਰਤੋਂ ਇਹ 7 ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

Diseases in Changing Seasons: ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Diseases in Changing Seasons: ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Diseases in Changing Seasons: ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Diseases in Changing Seasons: ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਸ਼ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲਗ਼ਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡੈਂਟਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਨੀਓਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਟਣਾ, ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1. ਘਿਓ

ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕੋਸੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।

2. ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ

ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਗਲੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗੁਣ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਚਾਰਿਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ

ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਗਲੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਇਮਯੂਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

4. ਮਲੱਠੀ

ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚੂਸੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋਜੈਂਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾਓ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਮਲੱਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5. ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ

ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇੰਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੀਜ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ।

6. ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ

ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7. ਹਰਬਲ ਚਾਹ

ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਦੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਵਰਗੇ ਮਸਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰੀ ਕਣਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Disease, Food, Fruits, Health, Life style, Tips