• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • LIFE STYLE EMOTIONS AND RELATIONSHIPS CHEATING EMOTIONALLY MORE THAN PHYSICAL RELATIONSHIPS GH KS

Emotions And Relationships: ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ (Emotional Cheating) ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਕਟਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ: ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ, ਗੁਪਤਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਤੱਤ।

  • Share this:
Emotions And Relationships: ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ (Cheating) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਦੁਖਦਾਈ (traumatic) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ (Physical cheating) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਪੀਐਚਡੀ, ਮੇਲਿਸਾ ਸ਼ੈਕਟਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੈਕਸ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ (Emotional Cheating) ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਕਟਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ: ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ, ਗੁਪਤਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਤੱਤ।

ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ), ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ (ਗੁਪਤਤਾ), ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24/7 ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕੁੱਝ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫੋਨ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।

ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਖਿਝਨਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸੈਕਸ (Sex) ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਭੋਗ, ਚੁੰਮਣ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਸੱਚਾਈ: ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ 'ਆਟੋਮੈਟਿਕ' ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ।
Published by:Krishan Sharma
First published: