Home /News /lifestyle /

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਰਤ...

ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਰਤ...

Karwa Chauth 2021: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਛਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Karwa Chauth 2021: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਛਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Karwa Chauth 2021: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਛਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • Share this:

  Karwa Chauth 2021: ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਦੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੰਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਅ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:


  • ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਚੰਦ ਨਾ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲਛਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  • ਔਰਤਾਂ ਭਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਗਰਭਵਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਚੰਦ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਰਤ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਚੰਦ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਨ੍ਹੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਪ ਦੇਵੀ ਲੱਛਮੀ ਮਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

  Published by:Krishan Sharma
  First published:

  Tags: Fasts, Karwa chauth, Life style, Religion, Supermoon, Varat