Home /News /lifestyle /

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ

Investment Tips: ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Investment Tips: ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

LIC Personal Loan: ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

LIC Personal Loan: ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੇ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

LIC ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਨ : ਲੋਨ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ LIC ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ LIC ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਲਿਊ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 90% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਡ-ਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 85% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਲਆਈਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ LIC ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ LIC ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

LIC ਟਰਮ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਰੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜੀਵਨ ਲਾਭ, ਸਿੰਗਲ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਨਿਊ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਨਿਊ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ ਰਕਸ਼ਕ, ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਕਸ਼ਯ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ : ਤੁਸੀਂ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ LIC ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਲਆਈਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Business, Businessman, Insurance, Interest rates, Loan