Home /News /lifestyle /

Negative Calorie ਭੋਜਨ ਕੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ

Negative Calorie ਭੋਜਨ ਕੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ

Negative Calorie ਭੋਜਨ ਕੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ

Negative Calorie ਭੋਜਨ ਕੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ

Negative Calorie: ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਵੇਲੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Negative Calorie: ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਵੇਲੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ?
StylesAtlife.com ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ, ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਗਾਜਰ, ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ : ਗਾਜਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਜਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 19 ਕੈਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਰਬੂਜ ਵੀ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ6, ਸੀ, ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤਰਬੂਜ 'ਚ ਸਿਰਫ 30 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ : ਬਲੂਬੇਰੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਰੈਸਬੇਰੀ ਆਦਿ ਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 32 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੀਰਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ : ਖੀਰੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ ਡਾਈਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬੋਵਲ ਸਿੰਡਰੋਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੀਰੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੇਬ ਵੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਹਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Health, Health benefits, Health care tips, Health news, Health tips

ਅਗਲੀ ਖਬਰ