Home /News /lifestyle /

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ, ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਪਸ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਪਸ।

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ, ਤਣਾਅ, ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MomJunction ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

- 98.6°F ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

-10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਓ।

-ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 101°F ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ-

ਸ਼ਾਵਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਥਟਬ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਟਬ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਥਟਬ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਬਾਲਟੀ ਅਤੇ ਮੱਗ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਪੰਜ ਬਾਥ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ, ਪੇਟ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਸਪੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹਾਉਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ :

ਸੌਨਾ ਬਾਥ ਨਾ ਕਰੋ

ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ

ਹੌਟ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Child, Health, Health care, Health care tips, Health news, Lifestyle, Pregnancy