Home /News /lifestyle /

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ- ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ- ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਅਕਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਅਕਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਅਕਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।

  • Share this:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੁਲਵਾਓ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਾਤਾ

ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਅਕਾਉਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਾਨ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਨਪੀਐਸ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਐਨਪੀਐਸ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ: Tier-I ਅਤੇ Tier- II । Tier-I ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ Tier- II ਇੱਕ ਸਵੈਇੱਛਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਭਾਵ 35 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਿਟਰਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਕਾਰਪਸ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਕੀਮਤ ਵੀ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਐਨੂਅਟੀ ਰੇਟ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Modi government, Pension, Saving schemes