• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • NEWS BUSINESS LIFESTYLE ONLINE LIFE CERTIFICATE FOR PENSIONERS DIGITAL JEEVAN PRAMAAN PATRA FOR PENSION GH AP

ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ

ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ

  • Share this:
ਰਿਟਾਇਰਮੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ।

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ jeevanpramaan.gov.in ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।

1. ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
2. ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
3. ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ - ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਦਫਤਰ।
4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
5. ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਭਰ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਮੇਲ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ।
8. ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
9. ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ- ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪੀਪੀਓ ਨੰਬਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
10. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਓਥਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
12. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੇਖੋਗੇ।
13. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
14. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
Published by:Amelia Punjabi
First published:
Advertisement
Advertisement