• Home
  • »
  • News
  • »
  • lifestyle
  • »
  • NEWS LIFESTYLE HEALTH DONT IGNORE THESE WARNING SIGNS OF HEARTBURN CAN BECOME SERIOUS ILLNESS GH KS

ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਲਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਲਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

  • Share this:
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜਕਲ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਗੈਸਟਰੋਇਸੋਫੇਗਲ ਰੀਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਜੀਈਆਰਡੀ) ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਜਤੱਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਲਣ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ, 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਈਟਸ ਹਰਨੀਆ : ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਟਸ ਹਰਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ : ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਣ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼, ਖਰਾਬ ਚਮੜੀ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ, ਲੇਟਣ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਵਧਣਾ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੇ ਤੱਕ ਜਲਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ : ਗਲੇ (ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ) ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੀ ਆਂਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਐਸਿਡ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੋਫੈਜਲ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਲਿਨਾਸ ਵੈਂਕਲੌਸਕਾਸ ​​ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਰੇਟ ਐਸੋਫੈਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ : ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਤੇ ਪੇਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਲਣ ਤੇ ਟੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
Published by:Krishan Sharma
First published:
Advertisement
Advertisement