Home /News /lifestyle /

Parenting Tips: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ

Parenting Tips: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ

Parenting Tips: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ

Parenting Tips: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ

  • Share this:

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ - ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੋ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ - ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੌਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਢਿਲ ਦੇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਥੋਪੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

Published by:Amelia Punjabi
First published:

Tags: Child, Children, Life style, Parenting, Parents