Home /News /lifestyle /

ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Share this:
ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਰ ਕਦਮ:

1- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2- ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1915 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ NCH ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ http://www.edaakhil.nic.in 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

4- ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ CCPA ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ CCPA ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ com-ccpa@nic.in 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

CCPA ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(2)(I) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨੂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Fast food, Food, Life

ਅਗਲੀ ਖਬਰ