Home /News /lifestyle /

ਹੁਣ Alexa ਸਿਖਾਏਗੀ ਯੋਗਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ

ਹੁਣ Alexa ਸਿਖਾਏਗੀ ਯੋਗਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ

ਹੁਣ Alexa ਸਿਖਾਏਗੀ ਯੋਗਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ

ਹੁਣ Alexa ਸਿਖਾਏਗੀ ਯੋਗਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ

ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
 • Share this:

  ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ Alexa ਇਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ Alexa ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Alexa ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ Alexa ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

  ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲੈਕਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੈਕਸਾ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਲੈਕਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ 26 ਆਸਣ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੈਕਸਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਸਣ ਬਾਰੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  Published by:Sarafraz Singh
  First published:

  Tags: Amazon, Technology, Yoga