HOME » NEWS » Life

ਹੁਣ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: November 30, 2019, 6:25 PM IST
ਹੁਣ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!
ਹੁਣ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ!

ਅੱਜ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

  • Share this:
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਛੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਟੂਥਪੇਸਟ

Loading...
ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ (ਪਿਸ਼ਾਬ) ਮਿਲਾਉ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿਚ ਝੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਗੇਨਰ

ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਵਿਗੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਗੇਨਰ ਦੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ।

ਚੀਨੀ

ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਲਓ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰਿਨ ਮਿਲਾਉ। ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਘੁਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ।

ਡੰਡੇਲੀਅਨ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਡੇਲੀਅਨ ਪੱਤੇ ਲਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਾਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌ ਮਿਸ਼ਰਣ

ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਓ। ਜੇ ਆਟਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ।

ਸਾਬਣ

ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਮਿਲਾਉ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਵਿਚੋਂ ਝੱਗ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
First published: November 30, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
Loading...