Home /News /lifestyle /

Panchang Today: ਅੱਜ ਜ਼ਰਰ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ 'ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

Panchang Today: ਅੱਜ ਜ਼ਰਰ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ 'ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

Panchang Today: ਅੱਜ ਜ਼ਰਰ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

Panchang Today: ਅੱਜ ਜ਼ਰਰ ਕਰੋ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

Panchang Today: ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਢੇਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲ, ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Panchang Today: ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਢੇਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲ, ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀ ਕਵਚ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤਿਲ ਜਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ, ਲੋਹਾ, ਸ਼ਨੀ ਚਾਲੀਸਾ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲੇ ਤਿਲ, ਕਾਲੀ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਂਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ।

30 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ - ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਨ - ਬਲਵ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ - ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਯੋਗਾ

ਅੱਜ ਦਾ ਪਕਸ਼ - ਸ਼ੁਕਲ

ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਰ - ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ-ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ - 06:09:00 AM

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ - 07:22:00 ਸ਼ਾਮ

ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ - 06:48:59

ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ - 20:34:59

ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ - ਕਰਕ

ਹਿੰਦੂ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ

ਸ਼ਕ ਸੰਵਤ - 1944 ਸ਼ੁਭ ਕ੍ਰਿਤ

ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ - 2079

ਕਾਲੀ ਸੰਵਤ – 5123

ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ - 13:32:44

ਮਾਸ ਅਮਾਂਤ - ਸ਼੍ਰਾਵਣ

ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ – ਸ਼੍ਰਾਵਣ

ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ - 12:00:14 ਤੋਂ 12:54:25

ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਦੁਸ਼ਟ ਮੁਹੂਰਤ - 05:40:58 ਤੋਂ 06:35:09, 06:35:09 ਤੋਂ 07:29:20

ਕੁਲਿਕ - 06:35:09 ਤੋਂ 07:29:20

ਕੰਟਕ - 12:00:14 ਤੋਂ 12:54:25

ਰਾਹੂ ਕਾਲ - 09:27 ਤੋਂ 11:06 ਤੱਕ

ਕਾਲਵੇਲਾ / ਅਰਧਯਾਮ - 13:48:36 ਤੋਂ 14:42:47 ਤੱਕ

ਯਮਘੰਟ - 15:36:58 ਤੋਂ 16:31:10

ਯਮਗੰਡ - 14:08:56 ਤੋਂ 15:50:31 ਤੱਕ

ਗੁਲਿਕ ਕਾਲ - 06:09 ਤੋਂ 07:48 ਤੱਕ

Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Hindu, Hinduism, Religion