Home /News /lifestyle /

Parenting Tips: ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇੰਝ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।

  • Share this:
Parenting Tips: ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਮਸੁਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚਾਈਲਡਮਾਈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਮਸੁਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਗੁਮਸੁਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: The cause, The child's calmness, The child's depression, The child's mental health, The child's stress problem, The doctor's advice, The parent's behavior, The prevention of depression, The teacher's behavior

ਅਗਲੀ ਖਬਰ