Home /News /lifestyle /

Parenting Tips: ਇੰਝ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

Parenting Tips: ਇੰਝ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

Parenting Tips: ਇੰਝ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

Parenting Tips: ਇੰਝ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

Parenting Tips:  ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (Eye Care Tips) ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Parenting Tips:  ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ (Eye Care Tips) ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (Eye Care Tips) ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Eye Care Tips)

ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ- ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਰਥਾਤ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਅੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ- ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

Published by:Rupinder Kaur Sabherwal
First published:

Tags: Child, Children, Lifestyle, Parenting