Home /News /lifestyle /

Parenting Tips: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਓ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਓ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਓ ਧਿਆਨ

Parenting Tips: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਓ ਧਿਆਨ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਥਲਾਈਨ (Healthline) 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਾਭ

  • ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  • ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ।

  • ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲਜੋਲ ਵਧਾਓ

ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਾਓ

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਕਲੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Child, Children, Lifestyle, Parenting, Parenting Tips, Parents

ਅਗਲੀ ਖਬਰ