• Home
 • »
 • News
 • »
 • lifestyle
 • »
 • PARENTING TIPS THESE ARE THE CAUSES OF DIAPER RASH IN CHILDREN MUST READ GH RUP AS

Parenting Tips: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

Parenting Tips:  ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਸਤਰਾ ਪੋਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

Parenting Tips: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ਸ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

 • Share this:
Parenting Tips:  ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਸਤਰਾ ਪੋਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼, ਖਾਰਸ਼, ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੈਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਾਇਪਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਰੈਸ਼ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ (Diaper Rash) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹਿਨਣਨਾਲ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਫੰਗਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ (Diaper Rash)ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ

 • ਪੋਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਾਰਨ ਜਲਣ, ਖੁਜਲੀ

 • ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਰਗੜਨਾ

 • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

 • ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਕਿਨ

 • ਡਾਇਪਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ


ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

Medindia.net ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇ।

 • ਡਾਇਪਰ ਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਗੜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਣ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਬੇਬੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਜਦੋਂ ਸਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਇਪਰ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।

 • ਜੇਕਰ ਰੈਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

 • ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਨਾਲ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੰਘਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਾਇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸਫੇਦ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ।

 • ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਲਗਾਓ।

 • ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।

Published by:rupinderkaursab
First published: