Home /News /lifestyle /

Personal Loans Vs Line of Credit ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਜਾਣੋ

Personal Loans Vs Line of Credit ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਜਾਣੋ

Personal Loans Vs Line of Credit ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਜਾਣੋ

Personal Loans Vs Line of Credit ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਜਾਣੋ

Personal Loans Vs Line of Credit: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ (Personal Loan) ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

Personal Loans Vs Line of Credit: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ (Personal Loan) ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ (Personal Loan) ਦਾ ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line)?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ (Personal Loan) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਕਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ EMI ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ(Credit Line)

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ (Credit Line) ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Published by:Drishti Gupta
First published:

Tags: Bank, Business, Loan